Grafika projektowa

 
 
 
 
 

Rekrutacja w roku akademickim 2022/2023 została zakończona

Opis studiów

Celem studiów podyplomowych Grafika projektowa jest przekazanie słuchaczom wiedzy i praktycznych umiejętności dotyczących podstaw a także poszerzonych kompetencji dotyczących zagadnień związanych z szeroko pojmowaną komunikacją wizualną, począwszy od określenia założeń wstępnych na kompleksowej realizacji projektu skończywszy.

Studia te łączą konkretną, fachową wiedzę projektową połączoną z grupą zagadnień teoretycznych odnoszących się do estetyki, historii projektowania graficznego, ale też percepcji informacji wizualnej oraz wykorzystania mediów cyfrowych w procesie kreacji.

Studia adresowane są do osób z wykształceniem wyższym (minimum licencjat) specjalizujących się w grafice użytkowej, projektowaniu graficznym i sztuce reklamy. Kandydaci to osoby działające w promocji, marketingu, public relations, wydawnictwach, agencjach reklamowych, mediach, instytucjach powiązanych z mediami, wzornictwie oraz osoby, które pragną pogłębić swoje pasje i zainteresowania w tej dziedzinie. W związku z powyższym wskazane jest aby kandydat choć w minimalnym stopniu posiadał umiejętności plastyczne, wrażliwość w obserwacji, kreatywne pomysły oraz posiadał podstawową znajomość oprogramowania graficznego. Z drugiej zaś strony naszym założeniem jest – przede wszystkim – nauczenie języka plastycznej wypowiedzi, w której znajomość oprogramowania jest jedynie jednym z elementów.

Opis poszczególnych przedmiotów i warunki zaliczenia w sylabusach

Informacje organizacyjne

Organizacja zajęć:

Program przewiduje 288 godziny zajęć. Studia prowadzone są w systemie zaocznym. Zajęcia realizowane są w czasie zjazdów weekendowych (dwa zjazdy w miesiącu).

Przewidujemy utworzenie dwóch grup – początkującej i zaawansowanej – w zależności od stopnia wiedzy i umiejętności kandydatów w obszarze kreacji i projektowania graficznego. O przydziale do każdej z grup decydować będą wyniki testu przeprowadzonego przed rozpoczęciem zajęć lub też, w przypadku grupy początkującej, decyzja kandydata realnie oceniającego swoje umiejętności.

Zajęcia prowadzone są w języku polskim.

Kierownikiem Studiów jest dr hab. Jacek Staszewski, prof. ASP;
Kontakt: staszewski@pjwstk.edu.pl

 

 

Opłaty:

Wpisowe:
1000 PLN – dla absolwentów innych uczelni
500 PLN – dla absolwentów PJATK
Czesne Studia zaoczne:  8 400 PLN / rok
Warunki udziału: zgłoszenie, przesłanie dokumentów, opłata wpisowego. Decyduje kolejność zgłoszeń (liczba miejsc jest ograniczona)

Kontakt

Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Koszykowa 86
02-008 Warszawa

Budynek B, sala 17
e-mail: podyplomowe@pja.edu.pl

Telefony:
(+48) 512 497 506
(+48) 22 58 44 597

Terminy zjazdów: