O PJATK

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK) powstała w 1994 roku na mocy porozumień rządów Polski i Japonii. Uczelnia co roku zajmuje czołowe pozycje w prestiżowych rankingach.

PJATK stale doskonali techniki kształcenia i dopasowuje programy nauczania do wymogów i oczekiwań rynku pracy. Na każdym z prowadzonych przez nas kierunków studiów stawiamy na rozwój umiejętności praktycznych. Pracodawcy cenią naszych absolwentów jako pracowników, co od zwierciedlają w oferowanych im wynagrodzeniach. Potwierdza to system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów.

Społeczność akademicka PJATK to studenci z Polski i innych krajów oraz międzynarodowa kadra wykładowców. Studia prowadzimy w języku polskim oraz angielskim (Informatyka, Grafika, Zarządzanie Informacją). Dzięki bogatej ofercie wymiany międzynarodowej oraz zagranicznym stażom, studenci PJATK mogą odbyć część studiów w wybranej uczelni w Europie i Japonii.

 

Studenci PJATK mogą korzystać z szeregu stypendiów: Rektora (za wyniki w nauce), socjalnych, specjalnych dla osób z niepełnosprawnościami oraz redukcji czesnego dla najlepszych studentów.

Studenci wszystkich kierunków mają do dyspozycji nowoczesne laboratoria oraz specjalistyczne pracownie informatyczne, graficzne i projektowe. Uczelnia organizuje także liczne spotkania z naukowcami, artystami, twórcami, przedstawicielami firm komputerowych oraz z potencjalnymi pracodawcami. Na podstawie umów PJATK
z firmami ArchiCad, Autodesk, Microsoft, SAP, SAS, Vmware, studenci mają dostęp do najnowocześniejszego oprogramowania, które mogą bezpłatnie wykorzystywać w trakcie studiów.

Studiować w PJATK możesz w samym centrum Warszawy oraz nad morzem, w Filii PJATK w Gdańsku. Swoje projekty możesz rozwijać w Filii PJATK w Bytomiu.