Opłaty

Bazy danych

Wpisowe:
1000 PLN – dla absolwentów innych uczelni
500 PLN – dla absolwentów PJATK

Czesne studia zaoczne 8 400 PLN / rok
Czesne studia internetowe 7200 PLN / rok

Big Data

Wpisowe:
1000 PLN – dla absolwentów innych uczelni
500 PLN – dla absolwentów PJATK

Czesne: studia zaoczne – 10 000 PLN / rok

Content marketing

Wpisowe:
1000 PLN – dla absolwentów innych uczelni
500 PLN – dla absolwentów PJATK

Czesne studia zaoczne: 12 000 PLN / rok

Cyberbezpieczeństwo

Wpisowe:
1000 PLN – dla absolwentów innych uczelni
500 PLN – dla absolwentów PJATK

Czesne studia zaoczne: 10 000 PLN / rok

Employer branding

Wpisowe:
1000 PLN – dla absolwentów innych uczelni
500 PLN – dla absolwentów PJATK

Czesne studia zaoczne: 9 500 PLN / rok

Grafika projektowa

Wpisowe:
1000 PLN – dla absolwentów innych uczelni
500 PLN – dla absolwentów PJATK

Czesne studia zaoczne: 8 400 PLN / rok

Interaktywne i praktyczne nauczanie informatyki w szkole

Wpisowe:
1000 PLN – dla absolwentów innych uczelni
500 PLN – dla absolwentów PJATK

Czesne studia internetowe: 7 000 PLN / rok

Neurozarządzanie – skuteczne zarządzanie zespołem w branży IT

Wpisowe:
1000 PLN – dla absolwentów innych uczelni
500 PLN – dla absolwentów PJATK

Czesne Studia zaoczne: 11 000 PLN / rok

Systemy informatyczne

Wpisowe:
1000 PLN – dla absolwentów innych uczelni
500 PLN – dla absolwentów PJATK

Czesne Studia internetowe: 7 200 PLN / rok

Testowanie bezpieczeństwa

Wpisowe:
1000 PLN – dla absolwentów innych uczelni
500 PLN – dla absolwentów PJATK

Czesne: 8 000 PLN / rok

Zarządzanie Cyberbezpieczeństwem

Wpisowe:
1000 PLN – dla absolwentów innych uczelni
500 PLN – dla absolwentów PJATK

Czesne studia zaoczne: 10 000 PLN / rok

Zarządzanie oświatą z edukacją spersonalizowaną

Wpisowe – 300 PLN
(płatne po utworzeniu grupy i otrzymaniu decyzji kwalifikacyjnej)

Opłata za całe studia: 3500 PLN

Zarządzanie wizerunkiem organizacji w nowych mediach

Wpisowe:
1000 PLN – dla absolwentów innych uczelni
500 PLN – dla absolwentów PJATK

Czesne studia zaoczne: 10 000 PLN / rok