Zasady Rekrutacji

Rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2022/2023
rozpocznie się 4.01.2023.

Załóż konto na portalu rekrutacyjnym: rekrutacja.pjwstk.edu.pl

Otrzymasz link aktywacyjny, a po aktywowaniu konta uzyskasz dostęp do swojego profilu. Wypełnij formularze i wgraj swoje zdjęcie. Koniecznie wybierz kierunek, na który aplikujesz.

Przygotuj wymagane dokumenty, zapisz je w formacie .pdf, wgraj odpowiednie pliki do systemu rekrutacyjnego lub od razu dostarcz oryginały do Działu Rekrutacji PJATK. Możesz też przesłać je pocztą (listem poleconym) lub kurierem.

Wymagane dokumenty:

  1.  podpisane podanie o przyjęcie na studia – druk można pobrać ze swojego profilu w systemie rekrutacyjnym
  2. dyplom ukończenia uczelni wyższej wraz z suplementem (uzyskania tytułu licencjata, inżyniera lub magistra) – kandydat przedstawia oryginał, odpis lub kserokopię poświadczoną przez notariusza
  3. zdjęcie cyfrowe formatu dowodowego wgrane na swoim profilu w systemie rekrutacji on-line generowane na podaniu. 

Kandydat zobowiązany jest zapłacić wpisowe oraz dostarczyć kopię dowodu wpłaty. Opłatę wpisowego należy dokonywać na swoje indywidualne konto – widoczne na własnym profilu rekrutacyjnym.

W wyjątkowych sytuacjach wpłat można dokonać na ogólne konto uczelni:
Bank Millennium S.A.
Ul. Stanisława Żaryna 2A
02-593 Warszawa
Przelewy krajowe:
numer rachunku: 41 1160 2202 0000 0003 5249 4962

Przelewy zagraniczne:
PL41 1160 2202 0000 0003 5249 4962
Kod SWIFT: BIGBPLPW
W tytule podać imię i nazwisko, wpisowe/rozmowa kwalifikacyjna, kierunek
Np. Jan Nowak, wpisowe, studia podyplomowe

Pełna rejestracja oraz złożenie kompletu dokumentów uruchamiają procedurę kwalifikacyjną na studia.

Kandydat otrzymuje decyzję Komisji Kwalifikacyjnej drogą elektroniczną, na adres podany w rejestracji on-line. Decyzja wysyłana jest dopiero po zebraniu się wymaganej ilości kandydatów (nie dotyczy studiów internetowych).
W przypadku braku kwalifikacji na studia opłata wpisowa będzie zwrócona kandydatowi.

Po dopełnieniu wszystkich formalności kandydat podpisuje z Uczelnią Kontrakt. PODGLĄD