Systemy informatyczne, aplikacje i bazy danych

 
 

Opis studiów

Studia Systemy informatyczne, aplikacje i bazy danych  są przeznaczone zarówno dla informatyków, jak i dla specjalistów z innych dziedzin, którzy chcą stosować rozwiązania informatyczne wspomagające ich codzienną pracę zawodową, w tym w szczególności przy prowadzeniu projektów informatycznych. Idealni kandydaci to osoby posiadające podstawową wiedzę informatyczną, mające doświadczenie z narzędziami informatycznymi, zamierzające uzupełnić swoją wiedzę i umiejętności w dziedzinie projektowania oraz tworzenia systemów informatycznych, aplikacji i baz danych.

Organizacja studiów internetowych

Nauka na studiach internetowych (niestacjonarnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość) wygląda następująco:

  1. Nauka przez internet poprzez system uczelniany Edux przez cały semestr.
  2. Sesja egzaminacyjna na koniec semestru na terenie uczelni.

W systemie uczelnianym Edux udostępnione są materiały edukacyjne. Każdego tygodnia student przerabia samodzielnie podany temat oraz realizuje zadania domowe i testy. Nie ma konieczności logowania się do systemu Edux w konkretnym terminie. W trybie online nie są organizowane ani wspólne wykłady ani ćwiczenia. Materiały edukacyjne mają postać html z dodanymi elementami multimedialnymi. Przykładowe materiały są dostępne na stronie:  https://gakko.pjwstk.edu.pl/mat/118/lec/index.html

Kontakt z prowadzącymi odbywa się w formie cotygodniowych, nieobowiązkowych konsultacji na platformie Microsoft Teams a także przy użyciu poczty elektronicznej Gmail.

Sesje egzaminacyjne (egzaminy, zaliczenia) odbywają się w standardowy sposób na terenie uczelni na koniec każdego semestru.  Sesja egzaminacyjna trwa zazwyczaj 4 dni (piątek, sobota, niedziela, poniedziałek).

Studia rozpoczynają się od zdalnego szkolenia z zasad korzystania z platformy Edux. Informacja o dacie i sposobie dołączenia do tego szkolenia zostanie ogłoszona na około dwa tygodnie przed początkiem semestru.

Program (łączna liczba godzin 210)

Zobacz spotkanie on-line z Kierownikiem Studiów Zarządzanie wizerunkiem organizacji w nowych mediach

Informacje organizacyjne

Organizacja zajęć:

Studia realizowane są w trybie internetowym. Program studiów obejmuje dwa semestry, 210 godzin dydaktycznych. Każdy uczestnik wybiera 7 z puli 11 przedmiotów realizowanych przez Internet przy użyciu Systemu EDUX.
Kierownikiem Studiów jest prof. Lech Banachowski

Kontakt: lech@pjwstk.edu.pl

Materiały dostępne są po zalogowaniu na platformie edukacyjnej EDUX. Edux dostępny przez wejście na stronę https://gakko.pjwstk.edu.pl/ i wybranie w menu po lewej stronie ekranu pozycji EDUX.

Zajęcia prowadzone są w języku polskim.

Opłaty:
Wpisowe:
1000 PLN – dla absolwentów innych uczelni
500 PLN – dla absolwentów PJATK
Czesne studia internetowe: 7 200 PLN / rok
Warunki udziału: zgłoszenie, przesłanie dokumentów, opłata wpisowego. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Kontakt

Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Koszykowa 86
02-008 Warszawa

Budynek B, sala 17
e-mail: podyplomowe@pja.edu.pl

Telefony:
(+48) 512 497 506
(+48) 22 58 44 597

Sesja egzaminacyjna dla studiów internetowych: