Big Data – Inżynieria dużych zbiorów danych

 
 
 
 
 

Opis studiów

W pierwszych dwóch dekadach XXI wieku dał się zaobserwować gwałtowny wzrost zapotrzebowania na analizę dużych zbiorów danych. Rozwój technologii internetowych oraz informacyjnych i komunikacyjnych w połączeniu z jakościową zmianą zachodzącą w technice, naukach ścisłych, przyrodniczych, ekonomicznych, społecznych, a także w medycynie – spowodował możliwość kolekcjonowania danych rzędu terabajtów lub nawet petabajtów na potrzeby studium pojedynczych przypadków. Takie ilości danych nie są możliwe do przeanalizowania metodami klasycznymi.

Z drugiej strony reguły oraz informacje, które mogą być w nich zawarte – gdy odpowiednio wykorzystane – w sposób istotny mogą przyczynić się do poprawy jakości życia jednostki, jednostki jako pacjenta, społeczeństwa, organizacji korporacyjnej, mogą wreszcie być kluczowe przy odkrywaniu nowych praw przyrody i struktury materii zarówno w skali mikro jak i makroświata. Wraz ze wzrostem objętości zgromadzonych danych obserwujemy rozwój nowej nauki określanej jako Data Science, a wraz z rozwojem technologicznym tworzą się możliwości ich analizy z wykorzystaniem niekonwencjonalnych metod inżynierii dużych zbiorów danych zwanych Big Data.

Studia podyplomowe kierowane są do osób pragnących zdobyć kompetencje w analizie i przetwarzaniu dużych ilości danych na potrzeby biznesu, nauki, medycyny oraz w innych przestrzeniach aktywności z przeznaczeniem do wykorzystania w roli narzędzi wsparcia podejmowanych decyzji.

Studia są przeznaczone zarówno dla informatyków, jak i dla specjalistów z innych dziedzin, którzy chcą stosować rozwiązania szeroko rozumianej Data Science wspomagające ich codzienną pracę zawodową w szczególności przy podejmowaniu decyzji.

Idealni kandydaci to osoby posiadające podstawową wiedzę informatyczną, mające doświadczenie z narzędziami informatycznymi i zamierzające uzupełnić swoje wykształcenie o znajomość technik Big Data.

Słuchacze studiów podyplomowych zapoznają się z wiodącymi technologiami wykorzystywanymi w analizie dużych ilości danych, zarówno darmowymi jak i komercyjnymi implementacjami. Główny nacisk położony zostanie na otwarte technologie Apache: Cassandra, HBase, MLlib, Spark, Mahaut. Ponadto zaprezentowane zostaną możliwości chmury obliczeniowej Microsoft Azure Machine Learning a także w zarysie technologie oferowane przez platformy Google Cloud oraz Viya w ramach SAS Cloud Analytics Services. Szczególny nacisk położymy na podnoszenie kompetencji w ramach programowania w językach Python oraz R do zastosowań w analizie dużych zbiorów danych. Studenci będą ponadto poznawać teorię oraz stosować w praktyce zaawansowane algorytmy uczenia maszynowego.

Kandydaci na studia podyplomowe powinni być absolwentami studiów I lub II stopnia kierunków informatycznych lub pokrewnych, ekonomicznych, technicznych. Rekomendowana jest podstawowa znajomość: teorii relacyjnych baz danych, metod statystycznych, programowania np. w języku Python, użytkowania systemów klasy UNIX. Wymagana znajomość języka angielskiego przynajmniej na poziomie B2.

 

Wartość dodana

Harmonogram tak jest ułożony, aby jeden dzień z każdego dwudniowego zjazdu był zdalnie (sobota lub niedziela), a drugi stacjonarnie co bardzo usprawnia logistykę osób dojeżdżających na studia. Dodatkowym atutem takiego podziału zajęć są nagrane wykłady, które stanowią wartościową bazę materiałów wykorzystywanych do nauki treści oferowanych podczas kształcenia.

Program (łączna liczba godzin 210)

Zobacz spotkanie on-line z Kierownikiem Studiów Zarządzanie wizerunkiem organizacji w nowych mediach

 

Informacje organizacyjne

Organizacja zajęć:

Odpowiadając na potrzeby Słuchaczy zajęcia realizowane są w trybie hybrydowym: wykłady realizowane są w trybie zdalnym on-line na platformie MS Teams, natomiast wszystkie ćwiczenia oraz ostatni zjazd, podczas którego organizowane są zaliczenia oraz egzaminy zerowe – stacjonarnie w Akademii.

Program studiów obejmuje dwa semestry, 210 godzin dydaktycznych, w tym 120 godzin praktycznych.

Kierownikiem Studiów jest dr hab. Grzegorz Marcin Wójcik, prof. PJATK 

Kontakt: gmwojcik@pjwstk.edu.pl

Zajęcia prowadzone są w języku polskim.

Opłaty:
Wpisowe:
1000 PLN – dla absolwentów innych uczelni
500 PLN – dla absolwentów PJATK
Czesne Studia zaoczne: 10 000 PLN / rok
Warunki udziału: zgłoszenie, przesłanie dokumentów, opłata wpisowego. Decyduje kolejność zgłoszeń (liczba miejsc jest ograniczona)

Kontakt

Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Koszykowa 86
02-008 Warszawa

Budynek B, sala 17
e-mail: podyplomowe@pja.edu.pl

Telefony:
(+48) 512 497 506
(+48) 22 58 44 597

Terminy zjazdów dla Słuchaczy rozpoczynających naukę od semestru letniego roku akademickim 2022/2023:
Terminy zjazdów dla Słuchaczy, którzy rozpoczęli naukę w semestrze zimowym w roku akademickim 2022/2023: